VERGOEDING VAN KOSTEN VAN DE DIËTIST

 

Ook in 2024 is de begeleiding van de diëtist opgenomen in de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 3 uur dieetadvisering wat bij de Praktijk voor Voeding & Leefstijl overeenkomt met ongeveer 3 - 5 consulten. Er wordt naast direct patiëntgebonden tijd ook extra tijd gerekend die de diëtist heeft besteed aan werkzaamheden ten behoeve van individueel dieetadvies (zie hiervoor algemene voorwaarden .5). Het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering is voor 2024 vastgesteld op een maximaal bedrag van € 385,00 per jaar. Daar vallen ook bijvoorbeeld bloedonderzoeken en medicijnen onder. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben ook geen eigen risico. Ook de dieetbegeleiding voor mensen met Diabetes Mellitus, COPD en/of cardiovasculair risicomanagement (CVRM) vanuit de ketenzorg valt buiten het eigen risico.

MEER OVER VERGOEDINGEN

 

Aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u een aantal uren dieetadvisering vergoed. Hierop kunt u aanspraak maken nadat de drie uur dieetadvisering is bereikt vanuit de basisverzekering. De vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en het aanvullend pakket. Op het vergoedingenoverzicht van Independer kunt u de vergoedingen zien. Of raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor uw persoonlijke situatie. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

 

De Praktijk voor Voeding & Leefstijl heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract waarin de uurtarieven (per kwartier) door de verzekeraar zijn vastgesteld. De declaratie wordt door de diëtist bij uw verzekeraar ingediend.

 

Ketenzorg

De Praktijk voor Voeding & Leefstijl is aangesloten bij Ketenzorgpartner Rijnmond Dokters. Als uw huisarts is aangesloten bij ketenzorg, dan wordt dieetbegeleiding bij Diabetes Mellitus, COPD en CVRM vergoed (gratis), ongeacht uw zorgverzekering. De diëtist zal u hierover graag verder informeren.

 

Dieetadvies zonder verwijzing (screening)

Sinds 2011 is het mogelijk zonder verwijzing van uw arts naar de diëtist te gaan. U krijgt dan een screeninggesprek, waarna wordt vastgesteld of er direct gestart kan worden met de dieetadvisering of dat eerst met de arts contact wordt opgenomen. Diverse verzekeraars verlangen wel een verwijsbrief voor vergoeding. Dit zijn onder andere CZ, Ohra en Delta Lloyd. Kijk voor de voorwaarden in uw polis. Kijk in uw polisvoorwaarden of uw verzekeraar een verwijsbrief voor vergoeding verlangt.

 

Groepsvoorlichting en speciale programma’s

 

Voor groepsbegeleiding, -presentaties en workshops bij bedrijven, scholen en instellingen gelden maatwerktarieven. Op verzoek zal de diëtist u graag verder informeren.

 

Afzegging/verhindering

 

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Afspraken voor consulten op maandag dienen bij verhindering de voorgaande vrijdag te worden afgezegd.

TARIEVEN BIJ ZELF BETALEN*


Intakegesprek (circa 60 minuten),
plus 30 minuten voorbereiding + dieetadvies

€ 126,-

(2e) vervolgconsult (30 - 45 minuten) 

€ 63,-   

Vervolggesprek (15 minuten)

€ 21,-

Vervolggesprek (30 minuten)

€ 42,-   

Screening DTD

€ 21,-

Berekening lichaamssamenstelling (BIA/ handknijpkracht)

€ 21,-

Huisbezoek/uittoeslag

€ 35,-

Telefonisch consult (per 15 minuten)

€ 21,-

Werkzaamheden t.b.v. dieetadvies (per 15 minuten)

€ 21,-* Bovenstaande tarieven zijn gemiddelde tarieven. De tarieven worden per kwartier berekend/afgerond. De zorgverzekeraars voeren eigen tarieven die onderling kunnen verschillen.